2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

வீரபாலன் கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 14  விக்கிரமாதித்தன் கொஞ்சமும் சலிப்படையாமல் முருங்கை மரத்தில் ஊசலாடிய... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

அர்த்தநாசம்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்/ நான்காம் தந்திரம் – லப்தஹானி (அர்த்தநாசம்) மூன்றாம் தந்திரம் முடிந்ததும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

கிளிகள் சொன்ன கதைகள்

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 13  விக்கிரமாதித்தன் விடாமுயற்சியுடன் வேதாளத்தை மீண்டும் முருங்கை... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

குகையுடன் பேசிய நரி

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்/ 3.8 ஒரு சிறிய காடு. அந்தக் காட்டில் கிரகிரன் என்ற சிங்கம் வாழ்ந்து வந்தது. அந்தச்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

நான்கு கதைகள்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

சீன இதிகாசக் கதைகள் நல்லதும் கெட்டதும் ஒரு காலத்தில் பாலைவனத்தில் முதியவர் ஒருவர் வாழ்ந்து... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

ரகசியத்தைக் கூறிய பாம்புகள்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் / 3.5 விஷ்ணுவர்மன் என்ற மன்னனுக்கு திடீரென்று வயிற்றில் ஏதொவொரு நோய் உண்டானது.... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

ஆட்டை இழந்த பிராமணன்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் / 3.3 பெரிய நகரம் ஒன்றில் மித்திரசர்மா என்ற பிராமணன் வாழ்ந்துவந்தான். அவன்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)