அறிவிப்பு

தமிழ் பேப்பரில் இருந்து புத்தகங்கள்

- ஆசிரியர்

தமிழ்பேப்பரில் தொடராக வெளிவந்து பரவலான கவனிப்பைப் பெற்ற இரு தொடர்கள் சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

சங்க காலம், தொடர்

முத்தமிழ்: சொல்லேர் உழவர்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 21 மானுட மனத்தில் அறிவுக்கூறு, உணர்ச்சிக்கூறு, முயற்சிக்கூறு என்ற மூக்கூறுகளும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)

சங்க காலம், தொடர்

பழங்காசுகள்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 20 பழங்கால வாணிபத்தில் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டுவந்த “பண்டமாற்று“ முறையின்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)

அரசியல், இந்தியா

லாபத்தைத் தனியார்மயமாக்குதல்

- சக்நிக் தத்தா / தமிழில்-எஸ்.சம்பத்

நியாயமற்ற வெளிப்படையில்லா நடைமுறையில் நிலக்கரிச் சுரங்க ஒதுக்கீட்டைத் தனியாருக்குத் தாரை... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

சங்க காலம், தொடர்

வீரவாளும் வெற்றிவேலும்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 19 தம் வீர வாளினைச் சுழற்றிய திசையெங்கும் வேந்தர்களுக்கு வெற்றிதான். அவர்களுக்கு... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

அரசியல், இந்தியா

விற்பனை வெறி

- சி.பி.சந்திரசேகர் / தமிழில் : எஸ். சம்பத்

கடன்கள் மூலம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான செலவினத்துக்கு நிதி திரட்டுவதற்கு பதில், மத்திய... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

காலனியமும் கல்வியும்

- மருதன்

அத்தியாயம் 5 கரீபிய நாவலாசிரியரான ஜார்ஜ் லாமிங் ஓரிடத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். ‘காலனியம்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)