விவாதம்

ஜெ : சில குறிப்புகள்

- மருதன்

சட்டத்துக்கு விரோதமான முறையில் சொத்துகள் சேர்த்த வழக்கில் ஜெயலலிதா குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்துள்ள... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(3 Comments)

சங்க காலம், தொடர்

உற்பத்தி

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 14 தொல்தமிழர்களின் தன்னிச்சையான உணவு உற்பத்தி பெரும்பாலும் நிலம் சார்ந்ததாகவே... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

காலனியத்தின் புதிர்கள்

- மருதன்

அத்தியாயம் 2 ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவம் வளர்ச்சி கண்டதற்கும் தொழில்மயமாக்கல் துரிதமடைந்ததற்கும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)

சங்க காலம், தொடர்

நெருப்பும் நேரமும்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 13 அறிவொளி உலகின் ஒரு மூலையில் ஒரு காட்டில் மூங்கில்களின் கணுக்கள் மிகுதியான... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

காலனியம் : ஓர் அறிமுகம்

- மருதன்

நவீன இந்திய வரலாறு / அத்தியாயம் 1 இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக இந்தியாவைக் கட்டுக்கோப்பான பலத்துடன்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(4 Comments)

சங்க காலம், தொடர்

அழகு

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் - 12 யாருக்காக? நலமும் வளமும் அழகிலிருந்துதான் தொடங்குகின்றன. அழகு ஒருவருக்குத்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

புதிய பகுதி : நவீன இந்திய வரலாறு

- மருதன்

நவீன இந்திய வரலாறு : ஓர் அறிமுகம் நவீன இந்திய வரலாறை அதன் அத்தனை சிக்கல்களோடும் சவால்களோடும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(9 Comments)