2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

முதலாம் பதுமை சொன்ன விக்கிரமாதித்தன் கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 4 காட்டிலிருந்து அகழ்ந்தெடுத்த நவரத்தின சிம்மாசனத்தை தனது நாட்டுக்கு... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

முரசொலியால் பயந்த நரி

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்சு தந்திரக் கதைகள் / அத்தியாயம் 1.3 முன்னொரு காலத்தில் நரி ஒன்று காட்டில் உணவு கிடைக்காததால்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பாகிஸ்தான் அரசியல் வரலாறு

பிரிவினைக்கு முன்பு

- துவாரகை தலைவன்

17 அக்டோபர் 1946 தேதியிடப்பட்ட மனு ஒன்று பேகம்கன்ஜ் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. திருமதி.பாரமாலா... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், கிரேக்க இதிகாசக் கதைகள்

கிரேக்கர்களின் தெய்வங்கள்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

கிரேக்க இதிகாசக் கதைகள் /2 ஆதிகால கிரேக்கர்களின் சமய நம்பிக்கை பல தெய்வ உருவ வழிபாட்டுக் கோட்பாட்டில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

குழலூதும் ஆட்டிடையன்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

சீன இதிகாகச் கதைகள் / 2 ஒரு காலத்தில் சீனாவில் முஸ்லிம்கள் வாழும் பகுதியான உய்கர் என்ற மாகாணத்தில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள்

பிரிவினை மோதல்கள்

- துவாரகை தலைவன்

இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள் / அத்தியாயம் 3 1947 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் கடைசி பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராயாக பதவியேற்றார்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

மந்திரி பஹூசுருதன் கதை – 2

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 3 ஆற்றில் நீர் பருகிக் கொண்டிருந்த குதிரை திடீரென்று பயந்து போய் கால்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)