2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

ஆட்டை இழந்த பிராமணன்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் / 3.3 பெரிய நகரம் ஒன்றில் மித்திரசர்மா என்ற பிராமணன் வாழ்ந்துவந்தான். அவன்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள்

ராணுவம் : இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்

- துவாரகை தலைவன்

இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள் / அத்தியாயம் 11 1947 போரில் இந்தியாவின் முதல் தாக்குதல் Pakistani troops patrol on a hill top... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

மதனமோகினி கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 12 விக்கிரமாதித்தன் மீண்டும் வேதாளத்தை முருங்கை மரத்திலிருந்து விடுவித்து... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

சந்திரபிம்பத்தால் முயல்கள் பெற்ற நன்மை

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் / 3.1 ஒரு பெரிய காடு. அதில் சதுரதந்தன் என்ற யானை ராஜா தன்னுடைய கூட்டத்துடன்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

மூன்றாம் தந்திரம் – சந்திவிக்கிரகம்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் ‘மூன்றாவது தந்திரமான – சந்திவிக்கிரகம் என்கிற அதாவது ‘பகையை உறவாடி வெல்லுதல்’... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

இரண்டு கதைகள்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

டோன் யோங்கின் மனைவி ஹான் மன்னன் பரம்பரை ஆட்சி நடைபெற்ற காலத்தில் க்யான்செங் என்னும் ஊரில் டோன்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

மூன்று மாப்பிள்ளைகள் கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 11 விக்கிரமாதித்தன் மீண்டும் வேதாளத்தை மரத்திலிருந்து மீட்டெடுத்துப்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)