2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

மூன்று சகோதரர்களின் கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 10 மனத்தின் உறுதி சற்றும் தளராமல் வேதாளத்தை மீண்டும் முருங்கை மரத்திலிருந்து... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

நரியால் மான் பட்ட துன்பம்

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் / அத்தியாயம் 2.2 மகதநாட்டில் உள்ள சண்பகவனத்தில் புத்தி என்ற காகமும் ஒரு மானும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

சுவர்க்கத்துக்கு ஒரு பயணம்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

சீன இதிகாசக் கதைகள் / 7 சீனாவில் ஏதோ ஒரு காலத்திலே, எங்கோ ஒரு ஊரில் மூன்று பேர் இருந்தார்கள்; இந்த... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள்

முதல் போர் முற்றுகை வெறியாட்டங்கள்

- துவாரகை தலைவன்

இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள் / அத்தியாயம் 9 பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டபடி காஷ்மீரை முற்றுகையிட்ட பழங்குடிப்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

வேதாளம் சொன்ன ‘பிரபாவதி’ கதை (2)

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 9 விக்கிரமாதித்தன் மீண்டும் முருங்கை மரத்து வேதாளத்தைப் பிடித்து தோளில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

இரண்டாம் தந்திரம் – சுகிர்த லாபம்

- பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் முதல் தந்திரமாகிய ‘நட்பைக் கெடுத்துப் பகையை உண்டாக்குதல்’ பற்றி கதைகள்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

புலிமுகச் சப்பாத்துகள்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

சீன இதிகாசக் கதைகள் / 6 புலிமுகச் சப்பாத்துகளை சீனாவின் கிராமங்களில் சிறுவர்கள் அணிந்துச்செல்வதை... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)