சங்க காலம், தொடர்

தலைமை

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 17 வேட்டை நிகழ்வுக்காகத்தான் தனிமனிதர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இணங்கிக் கூட்டுச்சேர... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

சினிமா, விமரிசனம்

மெட்ராஸ் – லும்பன் நகரம்

- B.R. மகாதேவன்

இந்தப் படம் உண்மையில் பொருட்படுத்திப் பேசத்தகுந்த படமே அல்ல. ஆனால், இந்தப் படத்துக்கு முட்டுக்கொடுத்து... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(8 Comments)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

காலனியம் : ஆதரவும் எதிர்ப்பும்

- மருதன்

அத்தியாயம் 4 பிரிட்டிஷ் முடியாட்சியை நீண்டகாலம் தலைமை தாங்கி நடத்திய விக்டோரியா மகாராணி தனது... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

சினிமா, விமரிசனம்

ஜீவனற்ற ஜீவா

- B.R. மகாதேவன்

ஜீவா என்ற இளைஞனை மையமாகக் கொண்ட கதை. ஜீவாவுக்கு மூன்று வயதான போதே அவனுடைய அம்மா இறந்துவிடவே, பக்கத்தில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)

சங்க காலம், தொடர்

குயவரும் கொல்லரும்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 16 பழந்தமிழர்களின் பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் (புழங்குபொருட்கள்) பெரும்பாலும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

தொடர், நவீன இந்திய வரலாறு

காலனியத்தை நியாயப்படுத்தமுடியுமா?

- மருதன்

அத்தியாயம் 3 இங்கிலாந்து  ஆட்சி இந்தியாவுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது என்னும் வாதத்தை மறுக்க... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)

சங்க காலம், தொடர்

விற்பனை 

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 15 பழந்தமிழர்கள் பல்வேறு பொருள்களை மிகுதியாக உற்பத்தி செய்ததால், அந்த உழைப்புக்கு... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)