விவாதம்

இந்திய தேசியமும் தமிழ் தேசியமும்

- B.R. மகாதேவன்

இந்தியாவுக்கு 1947-ல் சுதந்தரம் தரும்போதே, அது நீண்ட காலம் சுதந்தர நாடாக நீடிக்காது/ நீடிக்கக்கூடாது... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(One Comment)

சங்க காலம், தொடர்

தலைவன், தலைவி, இன்ன பிறர்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 09 தனியுடைமைச் சொத்து உருவானபின்னர், அச்சொத்தினைத் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பயன்படுத்தும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)

தொடர், பண்டைய நாகரிகங்கள்

ரோம சாம்ராஜ்ஜியம் – மதமும் மனிதர்களும்

- எஸ்.எல்.வி. மூர்த்தி

பண்டைய நாகரிகங்கள் / அத்தியாயம் 42 மத நம்பிக்கைகள் ரோமர்களின் வாழ்க்கை யுத்தத்தையும், மத நம்பிக்கைகளையும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

சங்க காலம், தொடர்

தமிழர் திருமணம்

- முனைவர் ப. சரவணன்

சங்க காலம் / தேடல் – 08 தமிழ்ப் பேச்சாளர்கள் சிலர், “சங்ககாலத்தில் காதல்திருமணமே இருந்தது“ என்றும்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(6 Comments)

காதல் அணுக்கள், தொடர்

நைலான் ரதங்கள்

- சி. சரவணகார்த்திகேயன்

காதல் அணுக்கள் / அத்தியாயம் 25 (அதிகாரம் – ஊடலுவகை) குறள் 1321: இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல் வல்லது... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

விவாதம்

விதை நெல்லைப் பழிக்கும் கூட்டம்

- B.R. மகாதேவன்

மக்களின் பேச்சு மொழியாகப் பயன்படவில்லையே; பின் எதற்காக சம்ஸ்கிருதத்தை மதிக்கவேண்டும் என்று... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(9 Comments)

காதல் அணுக்கள், தொடர்

தண்ணீர் சிற்பம்

- சி. சரவணகார்த்திகேயன்

காதல் அணுக்கள் / அத்தியாயம் 24 அதிகாரம் – புலவி நுணுக்கம்) குறள் 1311: பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)