2015 தொடர்கள், நவீன இந்திய வரலாறு

இந்திய தேசியவாதம் எப்படிப்பட்டது?

- மருதன்

நவீன இந்தியா / அத்தியாயம் 7 1905ம் ஆண்டு முதல் தேசியவாத தலைவர்களும் அறிவுஜீவிகளும் சுயாட்சி குறித்து... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், சீன இதிகாசக் கதைகள்

தங்கப் புல்லாங்குழல்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

சீன இதிகாசக் கதைகள் / 3 மலைக்கிராமத்திலே ஒரு பெண்ணும் அவளுடைய மகளும் இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள்

முதல் போர் தொடங்கியது

- துவாரகை தலைவன்

இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்கள் / அத்தியாயம் 4 இரு மருங்கும் ஊசி இலை மரங்கள் நிறைந்திருக்கும் அந்த ... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்

முதலாம் பதுமை சொன்ன விக்கிரமாதித்தன் கதை

- உமா சம்பத்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள் / 4 காட்டிலிருந்து அகழ்ந்தெடுத்த நவரத்தின சிம்மாசனத்தை தனது நாட்டுக்கு... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(2 Comments)

2015 தொடர்கள், பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

முரசொலியால் பயந்த நரி

- முனைவர் ப. சரவணன்

பஞ்சு தந்திரக் கதைகள் / அத்தியாயம் 1.3 முன்னொரு காலத்தில் நரி ஒன்று காட்டில் உணவு கிடைக்காததால்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், பாகிஸ்தான் அரசியல் வரலாறு

பிரிவினைக்கு முன்பு

- துவாரகை தலைவன்

17 அக்டோபர் 1946 தேதியிடப்பட்ட மனு ஒன்று பேகம்கன்ஜ் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. திருமதி.பாரமாலா... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)

2015 தொடர்கள், கிரேக்க இதிகாசக் கதைகள்

கிரேக்கர்களின் தெய்வங்கள்

- ஏவி.எம். நஸீமூத்தீன்

கிரேக்க இதிகாசக் கதைகள் /2 ஆதிகால கிரேக்கர்களின் சமய நம்பிக்கை பல தெய்வ உருவ வழிபாட்டுக் கோட்பாட்டில்... 

தொடர்ந்து படிக்க »

(No Comments)